Archiv autora: spravca

Aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre Hospic. Ďakujeme!

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške určenej zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. 2% z výšky jeho zaplatenej dane môže podporiť verejnoprospešné neziskové organizácie.  Pomôžte nám byť blízko pri človeku v núdzi a zažite radosť z pomoci.Ako postupovať:AK STE ZAMESTNANECa/ do 17. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  STIAHNUŤ TUb/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane:  STIAHNUŤ TUc/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2020

Podpora od Ligy proti rakovine

Vďaka Lige proti rakovine sme mohli v roku 2019 realizovať projekt Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta – nákup pomôcok na inkontinenciu a podložiek pod pacientov. Diecézna charita Nitra nakúpila veľké množstvo pomôcok pre pacientov Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky trpiacich inkontinenciou, pričom Liga proti rakovine uvedený projekt podporila darom 5 000,- € z 22. ročníka Dňa narcisov. ĎAKUJEME!

Spomienkové stretnutie pre pozostalých

Pamiatku desiatok zosnulých, ktorí počas uplynulých dvanástich mesiacov ukončili svoju pozemskú púť v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, si pozostalí príbuzní a známi spoločne uctili 3. novembra 2019 počas výročnej spomienky zorganizovanej pracovníkmi a dobrovoľníkmi Hospicu.

Za účasti riaditeľky hospicu Leony Šothovej a zdravotného a dobrovoľníckeho personálu celebroval páter Andrzej Drogoś, SDS v Kaplnke sv. Bernadetky svätú omšu za duše zosnulých, ale aj za pracovníkov hospicu, ktorí sa svojou službou snažia o to, aby posledné chvíle

Úprava okolia hospicu

Vďaka príspevku od Nitrianskej komunitnej nadácie a pomoci našich dobrovoľníkov upravujeme okolie hospicu. Areál navštevujú pacienti, ich príbuzní, pozostalí, zamestnanci a dobrovoľníci, ľudia prichádzajúci na sv. omše do našej kaplnky, ako aj široká verejnosť. Už od júla postupne pracujeme na revitalizácii záhonov, vysádzame trvalky a okrasné dreviny, osadili sme lavičky. Chceme tiež inštalovať vtáčie búdky a krmítka pre veveričky.

« Starší příspěvky