Archiv autora: spravca

Týždeň Dobrovolníctva

S radosťou oznamujeme, že v rámci Týždňa dobrovoľníctva bola vymaľovaná
kaplnka, spoločenská miestnosť a vstupná hala Hospicu – Dom pokoja a
zmieru u Bernadetky.  V dňoch 20.-21.9.2018 sa akcie zúčastnilo 14
dobrovoľníkov za Nitrianske centrum Maltézskej pomoci Slovensko a 1
prihlásená dobrovoľníčka z radov verejnosti. Maltézsky rytieri dodali
farby grátis a samotnou prácou ušetrila hospicu finančné prostriedky.
Ušetrené prostriedky môžu pomôcť v neľahkej službe pacientom na
zabezpečenie dôstojného prostredia a pocitu domova. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

Podpora NSK

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22B, 949 01 Nitra
PhDr.Margaréta Kilianová, PhD.
sociálna pracovníčka
t.č. 037/653 1041
www.hospicnitra.sk
facebook: Hospic Nitra
Podporiť finančne nás môžete na číslo účtu Prima banky: IBAN č. SK94
5600 0000 0008 0762 0008
alebo cez Dobromat
https://dobromat.sk/podporim/hospic-dom-pokoja-a-zmieru-u-bernadetky
alebo formou dobrovoľníctva http://hospicnitra.sk/?page_id=1008

« Starší příspěvky