Archiv autora: spravca

Podpora NSK

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22B, 949 01 Nitra
PhDr.Margaréta Kilianová, PhD.
sociálna pracovníčka
t.č. 037/653 1041
www.hospicnitra.sk
facebook: Hospic Nitra
Podporiť finančne nás môžete na číslo účtu Prima banky: IBAN č. SK94
5600 0000 0008 0762 0008
alebo cez Dobromat
https://dobromat.sk/podporim/hospic-dom-pokoja-a-zmieru-u-bernadetky
alebo formou dobrovoľníctva http://hospicnitra.sk/?page_id=1008

Pozvánka na konferenciu Hospic Nitra

Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať
na Konferenciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre. Súčasťou programu je sekcia lekárov a sekcia sestier, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov
a duchovnej služby. Pre úspešný priebeh a organizáciu konferencie si Vás dovoľujem poprosiť o
dodržanie uvedených termínov na prihlásenie k aktívnej alebo pasívnej účasti a odoslanie abstraktov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami,

« Starší příspěvky