Kategorie archivů: Aktuality

Podpora od Ligy proti rakovine

Vďaka Lige proti rakovine sme mohli v roku 2019 realizovať projekt Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta – nákup pomôcok na inkontinenciu a podložiek pod pacientov. Diecézna charita Nitra nakúpila veľké množstvo pomôcok pre pacientov Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky trpiacich inkontinenciou, pričom Liga proti rakovine uvedený projekt podporila darom 5 000,- € z 22. ročníka Dňa narcisov. ĎAKUJEME!

Spomienkové stretnutie pre pozostalých

Pamiatku desiatok zosnulých, ktorí počas uplynulých dvanástich mesiacov ukončili svoju pozemskú púť v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, si pozostalí príbuzní a známi spoločne uctili 3. novembra 2019 počas výročnej spomienky zorganizovanej pracovníkmi a dobrovoľníkmi Hospicu.

Za účasti riaditeľky hospicu Leony Šothovej a zdravotného a dobrovoľníckeho personálu celebroval páter Andrzej Drogoś, SDS v Kaplnke sv. Bernadetky svätú omšu za duše zosnulých, ale aj za pracovníkov hospicu, ktorí sa svojou službou snažia o to, aby posledné chvíle

Úprava okolia hospicu

Vďaka príspevku od Nitrianskej komunitnej nadácie a pomoci našich dobrovoľníkov upravujeme okolie hospicu. Areál navštevujú pacienti, ich príbuzní, pozostalí, zamestnanci a dobrovoľníci, ľudia prichádzajúci na sv. omše do našej kaplnky, ako aj široká verejnosť. Už od júla postupne pracujeme na revitalizácii záhonov, vysádzame trvalky a okrasné dreviny, osadili sme lavičky. Chceme tiež inštalovať vtáčie búdky a krmítka pre veveričky.

Týždeň Dobrovolníctva

S radosťou oznamujeme, že v rámci Týždňa dobrovoľníctva bola vymaľovaná
kaplnka, spoločenská miestnosť a vstupná hala Hospicu – Dom pokoja a
zmieru u Bernadetky.  V dňoch 20.-21.9.2018 sa akcie zúčastnilo 14
dobrovoľníkov za Nitrianske centrum Maltézskej pomoci Slovensko a 1
prihlásená dobrovoľníčka z radov verejnosti. Maltézsky rytieri dodali
farby grátis a samotnou prácou ušetrila hospicu finančné prostriedky.
Ušetrené prostriedky môžu pomôcť v neľahkej službe pacientom na
zabezpečenie dôstojného prostredia a pocitu domova. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

« Starší příspěvky