Kategorie archivů: Archívne

Oznam

Ceníme si Váš záujem a podporu, ktorú nám prejavujete rôznymi formami. Dotazníky k výberovým pohovorom zasielajte najneskôr do 15.8.2016, následne budete kontaktovaní ohľadne termínov výberových pohovorov.
Hospic bez dobrovoľníkov je ako lúka bez motýľov…a preto…pozývame záujemcov o dobrovoľnícku činnosť v hospici, aby nám dali o sebe vedieť prostredníctvom online formulára.
Výberové pohovory a školenie nových dobrovoľníkov sa budú konať počas jesene 2016, je teda najvyšší čas pozrieť sa na možnosti, akými sa nám dá pomôcť prostredníctvom dobrovoľníckych činností:

a) spoločnosť pri lôžku chorého (rozhovory, modlitba, tichá prítomnosť)
b) sprevádzanie

Veľtrh sociálnych aktivít 2014 v Galérii Mlyny v Nitre

Dňa 14.10.2014 sa Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky zúčastnil Veľtrhu sociálnych aktivít v Mlynoch, ktorý organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Podujatie bolo organizované pri príležitosti dňa 17. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom odstránenia chudoby.
Občania Nitry mali možnosť vidieť na Veľtrhu sociálnych aktivít široké spektrum organizácií, mohli získať informácie o týchto organizáciách a ich aktivitách v sociálnej oblasti. Popoludnie bolo doplnené o sprievodný kultúrno-spoločenský program. O 15.30hod otvorili Veľtrh sociálnych aktivít príhovormi primátor mesta Nitra – Jozef Dvonč a

Keď je človek zdravý, má veľa prianí. V chorobe má len jedno

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre je neštátne zdravotnícke zariadenie, zriadené Diecéznou charitou Nitra, so zameraním na poskytovanie paliatívnej starostlivosti.
Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku, ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. Hospic je určený pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu.

18.Naša koordinátorka dobrovoľníkov Mgr. Janka Šimorová, získala ocenenie Srdce na dlani

Naša koordinátorka dobrovoľníkov Mgr. Janka Šimorová, bola nominovaná na ocenenie najlepšieho nitrianskeho dobrovoľníka v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách. Bola ohodnotená Nitrianskym centrom dobrovoľníctva (NCD) v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách a dostala ocenenie Srdce na dlani spolu s ďalšími tromi dobrovoľníkmi.
Nominovať kandidátov na ocenenie najlepších nitrianskych dobrovoľníkov mohli inštitúcie, občianske združenia či neziskové a dobrovoľnícke organizácie, pôsobiace v sociálnej, environmentálnej či kultúrnej oblasti, vo sfére zdravotníckych služieb a v práci s deťmi a mládežou. Organizátori dostali celkom 31 nominácií.
O ocenení rozhodovala porota, zložená zo zástupcov NDC a Mesta Nitry. Ceny odovzdávali primátor

Náš zdravotník roka 2011

Naša koordinátorka hospicu, MUDr. Katarína Mičiaková, bola nominovaná na ocenenie ZDRAVOTNÍK ROKA 2011 Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategórii Lekár.
Nominovať kandidátov na ocenenie mohli nemocnice, sociálne zariadenia z celého Nitrianskeho kraja v kategórii lekár, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci. Odborná komisia vyberala tých najlepších zdravotníkov z viac ako 30 nominácií. Bola ohodnotená Nitrianskym samosprávnym krajom v kategórii Lekár a dostala ocenenie ZDRAVOTNÍK ROKA 2011 spolu s ďalšími dvoma lekármi.
Ceny odovzdával predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. dňa 16.4.2012 o 13:00 v priestoroch Koncertnej sály Župného domu Nitrianskeho

Návšteva holandskej veľvyslankyne

Holandská veľvyslankyňa Daphne Bergsmanová navštívila náš hospic dňa 20.6.2012. Stretla sa tu so svojimi krajanmi, študentmi  a pedagógmi strednej školy Stedelijk – College zo Zoetermeeru a zástupcom primátora Janom Vančom. Daphne Bergsmanová za prítomnosti zástupcu primátora Jána Vanča a pedagógov zo Strednej poľnohospodárskej školy v Nitre v sprievode Juraja Baráta, riaditeľa Diecéznej charity v Nitre, prezrela priestory hospicu. Tiež vysoko ocenila postoj mladých Holanďanov, ktorí do hospicu každoročne prichádzajú  pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou. Študenti spolu s učiteľmi sa celý týždeň podieľali na parkovej

Máte záujem sa zúčastniť

Dňa 21.9-22.9. 2012 sa uskutočnia Dni dobrovoľníctva.
 
Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Adresa: Chrenovská ul. 22B, 949 01 Nitra
Kontaktná osoba: Margaréta Terlandayová
e-mail: soc.pracovnik@hospicnitra.sk
tel.: 037/6531 041
web: www.hospicnitra.sk
–         začiatok o 13:00
–         prehliadka hospicu, informácie o dobrovoľníctve v hospici
–         starostlivosť o záhradu a kvety
–         tvorba výrobkov na zbierky – servítková technika (na skle)
–         max.10 ľudí na deň – nahláste sa emailom, alebo telefonicky
Kde nás nájdete:
Hospic Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Chrenovská ul. 22B, 949 01 Nitra
http://hospicnitra.sk/kontakt
Hospic bez dobrovoľníkov je ako lúka bez motýľov.

Vedecká konferencia v Bardejove

V dňoch 11.-12.10.2012 sa tri naše zamestnankyne doktorka Kristína Kroftová, sociálna pracovníčka Margaréta Terlandayová a sanitárka Anna Kopčeková zúčastnili podujatia pod názvom VII. Medzinárodná vedecká konferencia ´QUO VADIS HOSPIC…´. Na konferenciu cestovali až na druhú stranu Slovenska, do mestečka Bardejov. Podieľali sa na nej prednáškou s názvom  „Je hospic potrebný?“, ktorú spoločne pripravili a predniesla ju doktorka Kroftová. Snažili sa ňou poukázať na dôležitosť a kladný prínos hospicu v dnešnej spoločnosti, kedy dlhé „nemocničné trápenia“ sú častokrát už zbytočné, namiesto toho, aby človek strávil posledné chvíle

Seniorský veľtrh v Galerii Mlyny Nitra

Dňa 1.10.2012 sa Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky  zúčastnil Seniorského veľtrhu v Mlynoch, ktorý zorganizovalo mesto Nitra. Na Seniorskom veľtrhu mali občania Nitry možnosť vidieť ručné práce, aktivity, výrobky a produkty starých mám a starých otcov, spojených s bohatým sprievodným kultúrno – spoločenským programom pri príležitosti Medzinárodného dňa starších.
Ide o Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 – „Mosty medzi generáciami“.
O 11:00, otvoril Seniorsky veľtrh primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc..Náš stánok mal

Udelenie ceny Srdce na dlani 2012

Naša dobrovoľníčka Ing. Arch. Editka Gerová, bola nominovaná na ocenenie najlepšieho nitrianskeho dobrovoľníka v kategórii dlhodobá pomoc. Bola ohodnotená Nitrianskym centrom dobrovoľníctva (NCD) v kategórii dlhodobá pomoc organizácii a dostala ocenenie Srdce na dlani spolu s ďalšími dvoma dobrovoľníkmi. O udelení cien rozhodla 5-členná komisia zložená zo zástupcov mimovládnych organizácii a zástupcov samosprávy . Ceny odovzdali zástupca primátora mesta Nitry Štefan Štefek, poslankyňa a predsedníčka komisie pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo pri MZ v Nitre Anna Šmehilová, predsedníčka Správnej rady NCD a vedúca odboru sociálnych služieb mestského úradu