Kategorie archivů: Staršie

Výlet Terchová 2014

Dňa 17.8.2014 sa konal celodenný výlet zamestnancov Hospicu – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Zúčastnení zamestnanci počas tohto dňa navštívili Terchovú, zdolali „Jánošíkove diery“. Skupina zúčastnených zamestnancov strávila deň aktívnym oddychom v prírode a odniesli si príjemné i veselé zážitky a spomienky zo spoločne strávených chvíľ.

 

Spoločná púť Slovenskej katolíckej charity do Šaštína – Stráže

Dňa 3.10.2014 sa zamestnanci Hospicu – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zúčastnili Spoločnej púte Slovenskej katolíckej charity do Šaštína – Stráže. Deň strávený v príjemnej spoločnosti bol naplnený duchovnými zážitkami.
Slávnostnú bohoslužbu o 10.30 h. celebroval spišský diecézny biskup a prezident SKCH Mons. Štefan Sečka, koncelebrantom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý po sv. omši viedol aj adoráciu za potreby pracovníkov a spolupracovníkov charít.
Poobede nasledovali „Mosty vďaky“ – oceňovanie pracovníkov jednotlivých arcidiecéznych a diecéznych charít za ich obetavú službu a

Medicínske prístroje v Nitre dva roky ani nevybalili. Teraz ich požičali hospicu

Zdroj: autor Miriam Hojčušová © 2013 Petit Press.
Prístroje za takmer 44-tisíc eur objednali v Nitre seniorom na Zobore. Že ich nemá kto odborne obsluhovať, si uvedomili neskôr.
NITRA. Mesto odovzdalo Diecéznej charite do výpožičky zdravotnícke prístroje za takmer 44-tisíc eur. Určené sú pre pacientov nitrianskeho hospicu. V blízkom čase má vzniknúť aj mobilný hospic, ktorý pomôže pacientom u nich doma.
Prístroje mesto pôvodne kúpilo do mestského Zariadenia pre seniorov Zobor. Ukázalo sa však, že tam sú nevyužiteľné. Vyše dva roky ich ani

Deň otvorených dverí v hospici Nitra

 
Dňa 9.10.2014 sa v Hospici – dome pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre konal Deň otvorených dverí spojený s prehliadkou priestorov interiéru budovy a informáciami o službách poskytovaných v tomto zdravotníckom zariadení. Počas tohto dňa sa konali 4 vstupy, ktorých sa zúčastnili študenti, laická verejnosť, ale i kolegovia z iných zdravotníckych, alebo sociálnych zariadení v okolí Nitry.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Srdce na dlani 2013

Návrhy na ocenenie zasielali organizácie pracujúce v oblasti kultúry, životného prostredia, organizácie pracujúce s rizikovými skupinami mládeže, sociálne ohrozenými skupinami obyvateľstva, seniormi a zdravotne hendikepovanými. Prvýkrát bola možnosť zasielať návrhy na ocenenie mladých dobrovoľníkov do 18 rokov.
Pri výbere ocenených sa vychádzalo z nominácií, ktoré Nitrianskemu centru dobrovoľníctva zaslalo osemnásť organizácií. Tieto nominovali 26 jednotlivcov, vrátane kolektívov.

Naše dobrovoľníčky Mária Svetlanská a Marianna Križalkovičová boli nominované na ocenenie nitrianskeho dobrovoľníka v kategórii dobrovoľník /dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách. Mária  Svetlanská bola ohodnotená Nitrianskym centrom dobrovoľníctva

Strieborná plaketa SLS

Na kongrese XV. česko-slovenských a XXI. slovenských dialógov o boles­ti bola odovzdaná prezidentkou kongresu MUDr. Martou Kulichovou. CSc. strieborná plaketa SLS MUDr. Katarí­ne Mičiakovej za jej dlhoročnú prácu vo výbore Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a za jej prínos pri aktívnej propagácii hospicovej starostlivosti.
Hospic sv. Bernadety v Nitre pod jej vedením je príkladnou ukážkou toho, ako by hospicová starostlivosť v každodennej praxi mala vy­zerať. Za túto prácu jej patrí úprimný obdiv a poďakovanie.
 
Prevzaté  z časopisu Bolesť
ročník 16. 2013 číslo 4
Autor: DARINA HASAROVÁ

Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v Nitrianskom samosprávnom kraji – II.

Neustále vzdelávanie sa  v najmodernejších poznatkoch medicíny je pre zdravotníckeho pracovníka celoživotným poslaním.Zámerom opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie (OPV) je pomôcť zdravotníkom pri získavaní nových poznatkov a zručností v rôznych odboroch medicíny.
Naše zdravotnícke zariadenie Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky sa tento rok  -2011/2012 zapojilo do projektu spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu  v rámci operačného programu Vzdelávanie pod názvom ,, Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov v  Nitrianskom samosprávnom  kraji – II.“, ktorý realizuje  Nitriansky samosprávny kraj. NSK podporil v rámci

Jubilant

V apríli sme v hospici oslávili okrúhle jubileum nášho pátra Andreja Drogosa. V zastúpení všetkých zamestnancov hospicu mu gratulovala sestra Kamilka. Oslava sa uskutočnila v kruhu dobrovoľníkov, ktorí mu aj zaspievali a pomaškrtili si na narodeninovej torte.
Sprevádzame ho svojimi modlitbami a sme vďačný za jeho duchovnú službu pri našich chorých a zomierajúcich.

Dňa 21.9.-22.9.2012

sa uskutočnili Dni dobrovoľníctva na celom Slovensku, aj u nás v hospici  mali možnosť zapojiť sa do aktivít noví záujemcovia o dobrovoľníctvo.
Začínali sme o 13:00 prehliadkou hospicu a informáciami o dobrovoľníctve. Nádejní dobrovoľníci mali možnosť zapojiť sa do dvoch aktivít : starostlivosť o záhradu a kvety, alebo tvorba výrobkov na zbierky servítkovou technikou na sklo.
Akcie sa zúčastnilo 8 ľudí a za 8 hodín sa vyrobilo cca 50 výrobkov.
Za aktívnu účasť na Dňoch dobrovoľníctva 2012, sme získali Čestné ocenenie, od občianskeho združenia C.A.R.D.O. .
 

« Starší příspěvky Poslední položky »