Ďakujeme za podporu Hospicu Nadácii Centra pre filantropiu v rámci zamestnaneckého grantového programu Siemens

grant_siemens800x600
Nevyhnutnou potrebou pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Hospici je dostatočné vybavenie oddelenia spotrebným zdravotníckym materiálom, ktorého zabezpečovanie tvorí významnú zložku prevádzkových nákladov.

Pomocou finančného príspevku sme zakúpili spotrebný zdravotnícky materiál, ktorý nám pomohol pri zabezpečení potrebnej starostlivosti o terminálne chorých pacientov.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú …