Oznam

motyle_800x500

Ceníme si Váš záujem a podporu, ktorú nám prejavujete rôznymi formami. Dotazníky k výberovým pohovorom zasielajte najneskôr do 15.8.2016, následne budete kontaktovaní ohľadne termínov výberových pohovorov.

Hospic bez dobrovoľníkov je ako lúka bez motýľov…a preto…pozývame záujemcov o dobrovoľnícku činnosť v hospici, aby nám dali o sebe vedieť prostredníctvom online formulára.

Výberové pohovory a školenie nových dobrovoľníkov sa budú konať počas jesene 2016, je teda najvyšší čas pozrieť sa na možnosti, akými sa nám dá pomôcť prostredníctvom dobrovoľníckych činností:

 1. a) spoločnosť pri lôžku chorého (rozhovory, modlitba, tichá prítomnosť)
  b) sprevádzanie pacientov na invalidných vozíkoch po dvore
  c) modlitbové stretnutia a adorácie
  d) organizovanie akcií (koncerty, stretnutia a pod.)
  e) príprava kultúrneho programu
  f) hudobné vystúpenie
  g) starostlivosť o záhradu a kvety
  h) pomoc v kancelárii s administratívou
  i) udržiavanie informačných násteniek
  j) tvorba propagačných materiálov
  k) získavanie finančných prostriedkov pre hospic
  l) ďalšia pomoc podľa uváženia

Náplň práce

• Ide najmä o pravidelné navštevovanie chorých a sprevádzanie pacientov pri lôžku (rozhovory, tichá prítomnosť, čítanie kníh, modlitba, prechádzky s pacientmi), stretáva sa s rodinnými príslušníkmi počas hospitalizácie ich príbuzného v hospici a v čase smútku v rámci stretnutí s pozostalými,
• podieľa sa na akciách (koncerty, verejné zbierky, podporné stretnutia pre pozostalých, propagácia hospicovej myšlienky a hľadanie kontaktov).
• je účastný na modlitbových stretnutiach, ktorých účelom je duchovná podpora zamestnancov, chorých a príbuzných (v súlade s vlastným presvedčením).
• zúčastňuje sa podporných stretnutí s dobrovoľníkmi 1 krát mesačne.
• spolupracuje a je v kontakte s koordinátorkou dobrovoľníkov a so sociálnou pracovníčkou

Profil dobrovoľníka

• minimálne 18 rokov
• dobrý zdravotný a psychický stav
• čistý výpis z registra trestov
• bez závislostí
• s vhodným psychologickým profilom osobnosti, bez patologických motivácií
• ide najmä o pravidelné navštevovanie chorých a sprevádzanie pacientov pri lôžku (rozhovory, tichá prítomnosť, čítanie kníh, modlitba, prechádzky s pacientmi), stretáva sa s rodinnými príslušníkmi počas hospitalizácie ich príbuzného v hospici a v čase smútku v rámci stretnutí s pozostalými
• podieľa sa na akciách (koncerty, verejné zbierky, propagácia hospicovej myšlienky a hľadanie kontaktov).
• výhodou je komunikácia aj v maďarskom jazyku, hra na hudobný nástroj, výtvarné činnosti
• dlhodobá aktivita minimálne rok
• flexibilita a kontakt cez telefón alebo email
• najlepšie z okolia, ale nie je to podmienkou
• miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti je v Hospici – dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Chrenovská 22/B, 949 01 Nitra , v prípade zbierok a benefičných akcií aj mimo neho
• schopnosť pracovať samostatne, ale aj zapájať sa do spoločných aktivít spolu s pacientom, inými dobrovoľníkmi a zamestnancami hospicu
• podmienkou je zúčastniť sa školenia dobrovoľníkov a pravidelných podporných stretnutí dobrovoľníkov raz za mesiac
• dobrovoľníkovi nie je hradená doprava ani stravné, zabezpečené má malé občerstvenie (káva, čaj)
• výber dobrovoľníkov prebieha vstupným dotazníkom, osobnými pohovormi a následne školenie a zaškolenie starším dobrovoľníkom
• podpisom zmluvy sa stáva dobrovoľníkom hospicu