Podpora NSK

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22B, 949 01 Nitra
PhDr.Margaréta Kilianová, PhD.
sociálna pracovníčka
t.č. 037/653 1041
www.hospicnitra.sk
facebook: Hospic Nitra

Podporiť finančne nás môžete na číslo účtu Prima banky: IBAN č. SK94
5600 0000 0008 0762 0008
alebo cez Dobromat
https://dobromat.sk/podporim/hospic-dom-pokoja-a-zmieru-u-bernadetky
alebo formou dobrovoľníctva http://hospicnitra.sk/?page_id=1008