Začali sme skrášľovať okolie hospicu

Vďaka príspevku od Nitrianskej komunitnej nadácie a pomoci našich dobrovoľníkov sme odštartovali úpravu okolia hospicu. Areál navštevujú pacienti, ich príbuzní, pozostalí, zamestnanci a dobrovoľníci, ľudia prichádzajúci na sv. omše do našej kaplnky, ako aj široká verejnosť. Chceme postupne zrevitalizovať záhony, vysadiť trvalky a okrasné dreviny, osadiť lavičky, inštalovať vtáčie búdky a krmítka pre veveričky.