Zavedenie systému manažerskej kvality

modre_aj

Diecézna charita Nitra

Hospic – dom pokoja   a zmieru u Bernadetky

Chrenovská 22/B, 94901 Nitra

zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy

  STN EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2009

v odbore

Poskytovanie komplexnej paliatívnej starostlivosti formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou v čase keď ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti.

 Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

certifikat-kvalitycertifikat-kvality1certifikat-kvality2