S podporou NSK

Fungovanie Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v roku 2019 finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj dotáciou na úhradu nákladov na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti.