Milí priatelia, aj tento rok sa obraciame na Vás s prosbou o Vaše 2 %.

Prispejte ku skvalitneniu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých .
Váš vlaňajší príspevok vo forme 2 % z dane bol tiež použitý na tento účel. Avšak vzhľadom na to, že dary usmernené vybranému prijímateľovi cez daňové úrady sú pre nás anonymné, nevedeli sme Vám adresne poďakovať v roku 2015.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli, pomáhajú a pomôžu. [stiahnuť tlačivo na 2%]
Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% Vám radi pomôžeme.

„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon,“ (Gal 6,2).
Láska znásobuje ľudské sily, i vlastný kríž sa stáva ľahším.
Aké je dobré stretnúť sa s človekom, ktorý pomôže, aké je dobré pomáhať druhým.