Žovicová&Žovic

ZZ-IP-Logo

 

 

Patentová, známková a právna kancelária Žovicová&Žovic nám darovala polohovateľnú posteľ s infúznym stojanom spolu s nočným stolíkom, pulzný oximeter, odsávačku, ako aj PC (počítač s monitorom, klávesnicu a myš) a zaplatila náklady spojené so školením bazálnej stimulácie v Olomouci pre dve zamestnankyne hospicu