Naša koordinátorka dobrovoľníkov Mgr. Janka Šimorová, získala ocenenie Srdce na dlani

janka-simorova

Naša koordinátorka dobrovoľníkov Mgr. Janka Šimorová, bola nominovaná na ocenenie najlepšieho nitrianskeho dobrovoľníka v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách. Bola ohodnotená Nitrianskym centrom dobrovoľníctva (NCD) v kategórii dobrovoľník/dobrovoľníčka v sociálnych a zdravotníckych službách a dostala ocenenie Srdce na dlani spolu s ďalšími tromi dobrovoľníkmi.

Nominovať kandidátov na ocenenie najlepších nitrianskych dobrovoľníkov mohli inštitúcie, občianske združenia či neziskové a dobrovoľnícke organizácie, pôsobiace v sociálnej, environmentálnej či kultúrnej oblasti, vo sfére zdravotníckych služieb a v práci s deťmi a mládežou. Organizátori dostali celkom 31 nominácií.

O ocenení rozhodovala porota, zložená zo zástupcov NDC a Mesta Nitry. Ceny odovzdávali primátor Jozef Dvonč, zástupca primátora Štefan Štefek a predsedníčka správnej rady NCD Naďa Šimová. Na podujatí sa zúčastnil i druhý zástupca primátora Ján Vančo a mestskí poslanci. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarklo vystúpenie vokálnej skupiny Close Harmony Friends.  Ocenenie sa konalo v priestoroch Synagógy 25.1.2012 o 17.00 hodine a trvalo približne dve hodiny.