Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti

ambulancia1Ambulancia je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti akéhokoľvek pôvodu a liečbu symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať sa o ťažko chorých pred prijatím do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či o pacientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú tú možnosť zostať vo svojom domove.Ambulancia spolupracuje aj s mobilným hospicom a lekármi iných špecializácií. Ambulancia sa nachádza v budove hospicu.
Na vyšetrenie je potrebné sa objednať v dňoch – utorok a  štvrtok, v čase 10.00 – 12.00, na tel.č. 037/653 10 43, 0902 419 151.