Zdravotné poisťovne nehradia náklady za hospicovú starostlivosť v plnej výške a rozdiel musí doplácať pacient

Bratislava 15. februára 2015 (TASR/HSP/Foto: TASR-Martin Turanovič)

 

Chorým ľuďom dnes spoločnosť venuje málo pozornosti a pochopenia. Najviac sa tento problém dotýka nevyliečiteľne chorých, ktorí sú odsunutí na okraj spoločnosti a aj na sklonku života musia čeliť viacerým problémom. Upozorňuje na to Slovenská katolícka charita (SKCH), ktorá poskytuje starostlivosť dlhodobo chorým, ale i nevyliečiteľne chorým na celom Slovensku.

„Už niekoľko rokov upozorňujeme na nespravodlivosť vo financovaní hospicovej starostlivosti, kde nevyliečiteľne chorí pacienti v terminálnom štádiu života musia doplácať za starostlivosť, ktorá by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia. Zdravotné poisťovne totiž dnes nehradia náklady za hospicovú starostlivosť v plnej výške, a tak rozdiel musí doplácať pacient,“ uviedol generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. Ako dodal, ľudia s nízkymi príjmami však nemajú dostatok financií na uhrádzanie doplatku za pobyt v hospici.
SKCH je najväčší poskytovateľ hospicovej starostlivosti na Slovensku a hospicovú a paliatívnu starostlivosť poskytuje v troch rezidenčných hospicoch, 12 mobilných hospicoch a prostredníctvom 22 staníc domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Aby SKCH mohla prijímať aj pacientov bez príjmu alebo s nízkym príjmom, každoročne organizuje verejnú zbierku na pomoc hospicom a nevyliečiteľne chorým. „Z týchto peňazí hradíme náklady za pacientov, ktoré odmieta zaplatiť zdravotná poisťovňa, ale napríklad aj zdravotnícky materiál a pomôcky,“ uviedol Gumulák.
Naposledy SKCH zbierku organizovala od 1. novembra 2014 do 31. januára 2015 a ľudia na podporu charitných hospicov prispeli sumou 13.513 eur. Výnos zbierky bude prerozdelený medzi charitné hospice a stanice domácej ošetrovateľskej starostlivosti.