Maltézsky rád podporil hospicovú starostlivosť v Nitre

 maltezsky_rad_podporil_logo

Nitra, marec 2016

Hospic dom pokoja a zmieru u Bernardetky a jeho zriadovateľ Diecézna Charita Nitra prijali od Suverénneho Vojenského a Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty humanitárny dar.

Nitrianskemu Hospicu pribudol od dobrodincov chirurgický odsávací prístroj VEGA z maltézskeho Projektu FLAMATT . Z projektu čerpali humanitárnu pomoc vo forme zdravotníckeho vybavenia, prístrojov a pomôcok už viaceré zariadenia sociálnych a opatrovateľských služieb, hospice, nemocnice, charitatívne a cirkevné organizácie z celého Slovenska , z Vranova, Kežmarku, Nitry aj Bratislavy. Projektový tím pomáha chudobným a chorým vďaka nadácii AIDASS a záštite Ministerstva zahraničných vecí. Do projektu môžu zdravotnícke zariadenia venovať aj súkromní darcovia.

Otázka pomoci chorým v domácnostiach je pre Slovensko stále aktuálna. Opatrovateľská služba je často v obciach nedostupná a v domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v mobilných hospicoch majú poskytovatelia často limity stanovené zdravotnými poisťovňami. Preto je nezištný humanitárny dar pre nitriansky hospic prínosom a zároveň Maltézsky Rád naplnil svoje poslanie obsequium pauperum – pomáhať postihnutým chorým a trpiacim. Hospic u Bernardetky bude prenosný chirurgický prístroj VEGA využívať presne pri poskytovaní mobilnej hospicovej starostlivosti. Na dovoz humanitárnych darov a zdravotníckych zariadení pre slovenské zariadenia opatrovateľských služieb, nemocnice a hospice prispievajú spoločne maltézsky dobrovoľníci pôsobiaci v Nitre a Kežmarku a členovia Rádu.