Ambulancia

ambulancia1Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti akéhokoľvek pôvodu a liečbu symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať sa o ťažko chorých pred prijatím do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či o pacientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú tú možnosť zostať vo svojom domove.
Ambulancia spolupracuje aj s mobilným hospicom a lekármi iných špecializácií. Ambulancia sa nachádza v budove hospicu.
Na vyšetrenie  sa môžte objednať každý pracovný deň v čase 8.00 – 15.00, na tel.č. 037/653 10 43, 0902 419 151.