Podmienky prijatia

freskaZákladné podmienky poskytovania starostlivosti v mobilnom hospici:

– chorý človek sa slobodne rozhodol zostať v domácom prostredí a jeho blízky sa o neho chcú a môžu postarať

– aspoň jedena osoba v rodine je pripravená prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú starostlivosť. Je schopný zaistiť podávanie liekov podľa rozpisu lekára.

– chorý človek trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom štádiu ochorenia a potrebuje paliatívnu starostlivosť

– chorý a jeho blízky súhlasia s paliatívnou starostlivosťou, ktorá je zameraná na zmiernenie utrpenia, liečbu bolesti a na tlmenie príznakov, ktoré ochorenie sprevádza

– pacient súhlasí so starostlivosťou mobilného hospicu, umožní zdravotníkom vyšetrenie, ošetrenie
a rešpektuje predpísanú liečbu

– chorý býva v domácnosti na území mesta Nitra

– k zabezpečeniu kontinuálnej liečby a predpisovaniu liekov je dôležitá funkčná spolupráca s praktickým a odborným lekárom

– chorý a ošetrujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť na stiahnutie.