Vaše odkazy


 Meno *
 Email *
 Web
 Správa *
* Povinné

Antispam kontrola
Pred odoslaním odkazu opíšte kontrolný kód.
5 + 3=

(19)
<
(9) Mária Micovčinová
St, 24 september 2014 15:37:01 +0000
email

Práve zajtra 25.09.2014 uplynie 7 mesiacov, čo z našich životov odišiel manžel, otec, dedko, ale aj dirigent dychovej hudby Anatolij Micovčin z Novej Bane. Hoci nás jeho odchod stále bolí a nevieme sa spamätať z jeho straty, dovoľte nám poďakovať sa. Naše poďakovanie patrí celému kolektívu Hospicu, ktorý sa o nášho Tolju príkladne staral v posledných dňoch jeho života a zmierňoval mu tak neutíchajúce bolesti. K zhodnoteniu práce Hospica sa vieme zodpovedne vyjadriť, pretože sme prešli viacero nemocníc, kde nám bolo naznačené, že umiera a zbytočne zaberá lôžko inému človeku, u ktorého je možnosť vyliečenia sa. O Vašom Hospici sme nepočuli, veď nikdy nebol dôvod. O to viac nás prekvapil Váš špecifický prístup k smrteľne chorému človeku i to, s akou láskou ste mu podali pohár vody. Za všetky uvedené i tie ďalšie činnosti lekárov, zdravotných i rehoľných sestier, Vám zo srdca ďakujeme a navždy zostávame vďační!!! Manželka Mária Micovčinová s dcérami a Mládežnícky dychový orchester TOPOĽANČEK!!!

(8) Ľubomír Šugra
email

Ďakujeme ešte raz celému kolektívu hospicu za dlhú obetavú a príkladnú starostlivosť o nášho syna Ľubomíra Šugru, ktorý skonal 1.7.2014. Úprimná poklona pred Vašou obetavou prácou a pred Vaším láskavým pristupom ku každému pacientovi.
rodičia Eva a Ľubomír Šugroví

(7) Marta Mlyneková
email

Úprimne sa chceme poďakovať celému kolektívu vášho zariadenia, za obetavú starostlivosť a opateru o nášho príbuzného Ľubomíra Mlyneka v posledných dňoch jeho pozemského života. S úctou sa skláňame pred Vašou náročnou prácou a vyprosujeme Vám veľa Božej milosti a síl na jej vykonávanie. Ďakujeme r. Mlyneková

(6) Katarína Palčeková
Ut, 31 december 2013 12:06:36 +0000
email

Chceme sa poďakovať za pomoc,ochotu, podporu a dobré rady, ktorými ste spríjemnili posledné dni života nášho dedka a otca Júliusa Palčeka. Prajeme Vám do nového roka veľa síl, zdravia a Božieho požehnania.

rodina Palčeková

(5) Miriam Červeňanská Nemčoková
So, 10 august 2013 16:49:42 +0000
email

Ďakujeme ešte raz celému tímu hospicu za obetavú a príkladnú starostlivosť o našu starú mamu Máriu Tučnú. Skláňame sa pred Vašou prácou a pred Vaším individuálnym a láskavým pristupom ku každému klientovi. Dcéra a vnučky

(4) Ivana Vaškovičová
St, 21 november 2012 10:02:49 +0000
email

Rada by som poďakovala a vyjadrila touto cestou úctu k práci vašich zamestnancov a ľudí, ktorí sa starali o nášho obdivuhodného priateľa Borisa Podskalického do jeho posledného dychu a ktorý nás opustil po ťažkej chorobe dňa 17.11.2012- v Deň boja za slobodu (a demokraciu).Ďakujem Vám za jeho dôstojný odchod z tohto sveta. S pokorou a obdivom jeho dlhoročná priateľka Ivana Vaškovičová s manželom Ľubošom.(3) Jozef a Mária Sivákovci
St, 8 august 2012 10:36:22 +0000
email

Ďakujeme celému personálu Hospicu u Bernadetky za príkladnú starostlivosť, príjemné prostredie, láskavý a citlivý prístup k našej mame Pavlíne Sivákovej, ktorá odišla k Pánovi 21.07.2012.
Prajeme vám, veľa síl a Božieho požehnania vo vašej neľahkej, ale veľmi potrebnej práci.

manželia Sivákovci

(2) Elena Chalmovská

Je to mesiac, čo zomrel môj otec Rudolf Vlha.Všetkým nám chýba...Pri každej sviečke ktorú zapaľujem na jeho hrobe, pri každej ceste okolo Hospicu myslím na ľudí, ktorí mu pomáhali a starali sa o neho v posledných dňoch jeho života. Som nesmierne vďačná celému personálu za láskavý a citlivý prístup. Skláňam sa pred Vašou ochotou a trpezlivosťou. Ešte raz, veľké Ďakujem za môjho ocka.
Elena Chalmovská

(1) Milan Giertly
Ut, 27 marec 2012 06:17:45 +0000

Ďakujem kolektívu Hospic Nitra o príkladnú starostlivosť o môjho starého otca Adama,
nech Boh žehná Vašej zaslúžilej a ťažkej, ale prepotrebnej práci

s úctou Milan Giertly

<