Archiv štítku: holandská veľvyslankyňa

Návšteva holandskej veľvyslankyne

Holandská veľvyslankyňa Daphne Bergsmanová navštívila náš hospic dňa 20.6.2012. Stretla sa tu so svojimi krajanmi, študentmi  a pedagógmi strednej školy Stedelijk – College zo Zoetermeeru a zástupcom primátora Janom Vančom. Daphne Bergsmanová za prítomnosti zástupcu primátora Jána Vanča a pedagógov zo Strednej poľnohospodárskej školy v Nitre v sprievode Juraja Baráta, riaditeľa Diecéznej charity v Nitre, prezrela priestory hospicu. Tiež vysoko ocenila postoj mladých Holanďanov, ktorí do hospicu každoročne prichádzajú  pomôcť svojou dobrovoľníckou prácou. Študenti spolu s učiteľmi sa celý týždeň podieľali na parkovej