Archiv štítku: Keď je človek zdravý

Keď je človek zdravý, má veľa prianí. V chorobe má len jedno

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre je neštátne zdravotnícke zariadenie, zriadené Diecéznou charitou Nitra, so zameraním na poskytovanie paliatívnej starostlivosti.
Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty k človeku, ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. Hospic je určený pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu.