Archiv štítku: Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2016 dotáciu vo výške 40 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2015 dotáciu vo výške 25 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2014 dotáciu vo výške 29 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.