Archiv štítku: Seniorský veľtrh

Seniorský veľtrh v Galerii Mlyny Nitra

Dňa 1.10.2012 sa Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky  zúčastnil Seniorského veľtrhu v Mlynoch, ktorý zorganizovalo mesto Nitra. Na Seniorskom veľtrhu mali občania Nitry možnosť vidieť ručné práce, aktivity, výrobky a produkty starých mám a starých otcov, spojených s bohatým sprievodným kultúrno – spoločenským programom pri príležitosti Medzinárodného dňa starších.
Ide o Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 – „Mosty medzi generáciami“.
O 11:00, otvoril Seniorsky veľtrh primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc..Náš stánok mal