Archiv štítku: systému manažerskej kvality

Zavedenie systému manažerskej kvality

Diecézna charita Nitra
Hospic – dom pokoja   a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22/B, 94901 Nitra

zaviedla a používa systém manažérstva podľa normy
  STN EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2009
v odbore
Poskytovanie komplexnej paliatívnej starostlivosti formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou nevyliečiteľnou a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou v čase keď ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu k človeku ako jedinečnej neopakovateľnej bytosti.
 Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.