Menu Zavrieť

Dotácia z NSK

Finančná podpora zdravotnej starostlivosti z NSK
Nitriansky samosprávny kraj podporil fungovanie nášho Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre aj v tomto roku.
Na rok 2020 nám poskytol dotáciu na podporu zdravotnej starostlivosti v sume € 51 520,- € v zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia NSK č. 2/2019. Finančné prostriedky sme použili na bežné výdavky spojené s prevádzku nášho zariadenia.
Ďakujeme!!!

Súvisiace príspevky