Menu Zavrieť

Dotácia z NSK

Finančná podpora zdravotnej starostlivosti z NSK
Nitriansky samosprávny kraj podporil fungovanie nášho Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre aj v tomto roku.
Na rok 2021 nám poskytol dotáciu na podporu zdravotnej starostlivosti v sume € 65 000,- € v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia NSK. Finančné prostriedky sme použili na bežné výdavky spojené s prevádzku nášho zariadenia.

Ďakujeme!!!

Súvisiace príspevky