Menu Zavrieť

Úprava okolia hospicu

Vďaka príspevku od Nitrianskej komunitnej nadácie a pomoci našich dobrovoľníkov upravujeme okolie hospicu. Areál navštevujú pacienti, ich príbuzní, pozostalí, zamestnanci a dobrovoľníci, ľudia prichádzajúci na sv. omše do našej kaplnky, ako aj široká verejnosť. Už od júla postupne pracujeme na revitalizácii záhonov, vysádzame trvalky a okrasné dreviny, osadili sme lavičky. Chceme tiež inštalovať vtáčie búdky a krmítka pre veveričky.

Súvisiace príspevky