Menu Zavrieť

Aj tento rok môžete darovať 2% z dane pre Hospic. Ďakujeme!

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške určenej zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. 2% z výšky jeho zaplatenej dane môže podporiť verejnoprospešné neziskové organizácie.  Pomôžte nám byť blízko pri človeku v núdzi a zažite radosť z pomoci.
Ako postupovať:
AK STE ZAMESTNANEC
a/ do 17. 2. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  STIAHNUŤ TU
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane:  STIAHNUŤ TU
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2020 na daňový úrad.

AK DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVATE SAMI
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vyplníte priamo v daňovom priznaní v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:
IČO:  35602406
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Nitra
Ulica: Samova ul.
Číslo: 978/4
PSČ: 950 50
Obec: Nitra
Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3 2020 na daňový úrad.
Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

PRÁVNICKÁ OSOBA
Môže poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy. Údaje o prijímateľovi sa vypĺňajú v časti IV. daňového priznania.
Daňové priznanie PO  STIAHNUŤ TU 
Potvrdenie o podaní daňového priznania PO  STIAHNUŤ TU

Súvisiace príspevky