Menu Zavrieť

Virtuálny maltézsky punč

Milí priatelia,

keďže v tomto roku sa v decembri nemôžeme stretnúť v nitrianskom adventnom mestečku pri našom tradičnom stánku s najlepším Maltézsky punčom, rozhodli sme sa urobiť niečo na pomoc Hospicu u Bernadetky virtuálne.

V spolupráci s Diecéznou charitou spúšťame ZBIERKU na podporu hospicu v Nitre „Virtuálny Maltézsky punč 2020“. V minulosti, počas takmer 10 rokov, ste pri našom stánku nitriansky hospic podporili už sumou viac ako 35 tis. eur, za čo Vám ďakujeme! Zbierkou pre hospic pokračujeme v starobylej rytierskej tradícii, ktorú členovia nášho Rádu začali už pred 900 rokmi. Už vtedy ich v tomto úsilí podporovali veľmajstri Rádu a pápeži. Preto nás teší, že záštitu nad zbierkou pre hospic prevzal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

Tento rok môžete prispievať na bankový účet a od 10.12. do 24.12. aj do pokladničiek našich dobrovoľníkov v Nitre. Maltézsky rád sa dlhodobo angažuje službou v nitrianskom hospici zbieraním finančných prostriedkov na jeho chod, ale najmä sprevádzaním chorých, zdravotnou starostlivosťou, údržbou areálu a službou na recepcii.

Nitriansky hospic má (nie len pre nás) nezameniteľnú atmosféru. Pracujú tam dobrí a obetaví ľudia a tak chorí, ktorí sú na paliatívnu starostlivosť odkázaní ich pričinením nezostávajú v posledných chvíľach svojho života osamotení.

Prosíme Vás všetkých o podporu, o zdieľanie o textov, obrázkov a videí v najbližšom období, aby sa informácia dostala k čo možno najväčšiemu počtu ľudí. Pretože všetko ide na dobrú vec, na pomoc núdznym v duchu nášho rádového hesla „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum“ – „Ochrana viery a pomoc núdznym“. Ďakujem všetkým dobrodincom, ktorí sa na príprave zbierky podieľajú. A, ak môžete, obetujte aj modlitbu. POMÁHATE NÁM POMÁHAŤ!   

Súvisiace príspevky