Menu Zavrieť

Nitriansky samosprávny kraj

ĎAKUJEME Nitrianskemu samosprávnemu kraju za každoročnú podporu pre Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre

NSK_800x600

NSK podporuje činnosť hospicu v Nitre prostredníctvom dotácií na podporu jeho prevádzky:

Dotáciu sme aj v tomto roku použili na pokrytie bežných výdavkov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v hospici.

V roku 2021 vo výške 65 000,- €

V roku 2020 vo výške 51 520,- €.

V roku 2019 vo výške 65 000,- €.

V roku 2017 vo výške 47 100,- €

Ďakujeme, že vďaka daru NSK môžeme pomáhať tam, kde je to potrebné.

Súvisiace príspevky