Menu Zavrieť

Dobrovoľníctvo

Kto je dobrovoľník ?                    [ dotazník pre dobrovoľníka ]

Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu, v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti. Činnosť vykonáva mimo svojich pracovných a študijných povinností.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie (podľa zákona č.406/2011 Z. z.).

Naši dobrovoľníci sú z rôznych oblastí: študenti, bohoslovci, zamestnaní, známe osobnosti, kňazi, sestry, účtovníčky, dôchodkyne, farmaceuti, opatrovateľky, mamičky na rodičovskej dovolenke, učitelia na VŠ, výtvarníci, architekti.

Čo očakávame: Dobrovoľník v hospici sa venuje ťažko chorým a umierajúcim pacientom. Úlohou je predovšetkým byť chápavým a načúvajúcim spoločníkom. Dobrovoľník môže s chorým tráviť čas čítaním kníh, rozhovormi, prechádzkami, a iné. Tiež sa môže zapojiť do organizácie spoločenských akcií, či využiť svoj talent pri skrášlení zariadenia výzdobou a starostlivosťou o kvetiny. Práca je náročná na osobnostné predpoklady dobrovoľníka, ako sú empatia, zodpovednosť, schopnosť sebareflexie a ochota učiť sa.

Čo ponúkame: Dobrovoľníci, ktorí sa zúčastnia vstupného pohovoru a výberu, budú zaškolení a počas dobrovoľníckej činnosti im poskytneme ďalšie vzdelávanie a podporu formou spoločných stretnutí, radi zodpovieme akékoľvek otázky. Odmenou ostáva nezaplatiteľný vklad do vlastného života. Dobrovoľník zlepší svoje komunikačné schopnosti, naučí sa hlbšie prežívať prítomný okamih života, pri aktívnej spolupráci aj prostredníctvom dobrovoľníckej služby formuje svoju osobnosť a môže rozvíjať svoje talenty. V neposlednom rade ostáva dobrý pocit z pomoci tým, ktorí to potrebujú…

Podmienky prijatia dobrovoľníkov:

– vek od 18 rokov
– dobrý zdravotný a psychický stav
– čistý výpis z registra trestov
– dlhodobá aktivita minimálne rok
– flexibilita a kontakt cez telefón alebo email
– vyplnenie vstupného dotazníku – elektronicky, osobne alebo poštou
– osobný pohovor
– školenie dobrovoľníkov
– účasť na podporných stretnutiach dobrovoľníkov 1x mesačne

Počas prvej polovice septembra sa uzatvára zoznam záujemcov, ktorí sú pozvaní na osobné pohovory v druhej polovici septembra, na základe vyplnených vstupných dotazníkov, počet termínov je určený na základe počtu uchádzačov o dobrovoľníctvo. Výber sa uskutočňuje na základe osobných pohovorov s každým uchádzačom samostatne. Podmienkou vykonávania dobrovoľníctva v hospici je účasť na školení, bez ohľadu na to či ide o sprevádzanie pacientov, alebo nie. Školenie prebieha 1 krát ročne v mesiaci október počas dvoch sobôt, formou prednášok, ale aj cvičení modelových situácií s novými dobrovoľníkmi. Súčasťou ďalšieho školenia je zaúčanie pod dohľadom skúseného dobrovoľníka na náčuvoch.

Druhy dobrovoľníckej práce, v ktorých sa môže dobrovoľník realizovať:

a) spoločnosť pri lôžku chorého (rozhovory, modlitba, tichá prítomnosť)
b) sprevádzanie pacientov na invalidných vozíkoch po dvore
c) služba na vrátnici
d) starostlivosť o záhradu a kvety
e) modlitbové stretnutia a adorácie
f) organizovanie akcií (koncerty, stretnutia a pod.)
g) pomoc v kancelárii s administratívou
h) udržiavanie informačných násteniek
i) príprava kultúrneho programu
j) hudobné vystúpenie
k) získavanie finančných prostriedkov pre hospic
l) tvorba propagačných materiálov
m) ďalšia pomoc podľa uváženia

Druhy dobrovoľníckej práce, ktoré dobrovoľník nevykonáva:

– polohovanie pacienta
– presúvanie pacienta z postele na vozík a späť
– osobná hygiena pacienta (napr. kúpanie, prebaľovanie)
– kŕmenie pacienta
– evanjelizovanie

Ocenenie Srdce na dlani za rok 2019 v kategórii „Dobrovoľník/čka v sociálnej a zdravotnej oblasti“ získal náš dobrovoľník Pavol Kiš.