Menu Zavrieť

O nás

 

Hospicová starostlivosť

Prvotným impulzom pre vznik hospicovej starostlivosti bola osobná skúsenosť so smrťou v nemocničnom prostredí. Možno ste sa s tým stretli. Možno aj vy poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí svoj boj s chorobou prehrali. Možno sa ešte dobre pamätáte na svoje pocity.
Hospicová starostlivosť je určená pre ľudí v tom období života, kedy už jeho ochorenie, žiaľ, nie je možné príčinne liečiť. Zdravotná starostlivosť, aj v tomto období tak potrebná, je skôr nasmerovaná na potlačenie bolesti a iných príznakov ťažko chorého pacienta
[ viď. Koncepcia paliatívnej medicíny 2006. ]

 

Základné myšlienky hospicu chorému garantujú, že:

  • nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami
  • v každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť
  • v posledných chvíľach života nezostane osamotený

Ciele nášho zariadenia:

  • poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
  • zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ
  • zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby, byť pomocou príbuzným a blízkym osobám pacienta
  • poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti

Výročné správy: