Menu Zavrieť

Dotazník pre dobrovoľníka

  Milá uchádzačka, milý uchádzač,

  keďže ste prejavili záujem o dobrovoľnícku prácu v Hospici – Dom pokoja a zmieru u
  Bernadetky v Nitre, radi by sme Vám položili niekoľko otázok. Vašimi odpoveďami nám
  zároveň pomôžete utvoriť si celistvejší obraz o Vás, ako o potenciálnom
  dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke. Všetky Vaše odpovede považujeme za dôverné.
  Týmto Vám dávam súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle zákona č.
  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Predmet:

  Meno a priezvisko:

  Tel./mobil:

  Email:

  Dátum narodenia:

  Jazykové znalosti:

  Práca na PC:

  ánonie

  1. V súčasnosti ste:

  a) zamestnaný/á na plný pracovný úväzok
  b) zamestnaný/á na polovičný pracovný úväzok
  c) študentom VŠ
  d) nezamestnaný/á
  e) dôchodca
  f) v domácnosti

  Iné:

  2. Aké je Vaše najvyššie ukončené vzdelanie (špeciálne znalosti alebo kvalifikácia)?

  3. Ak pracujete alebo študujete, uveďte, prosím, Vašu súčasnú profesiu alebo názov
  školy a odbor:

  4. Ako ste sa o nás dozvedeli?

  a) od priateľov, známych
  b) prostredníctvom vyveseného oznamu,kde:

  c) internet,kde:

  d) tlač, noviny, médiá,aké:

  e) od inej neziskovej organizácie,ktorej:

  5. Aké máte záľuby? Čomu sa venujete vo voľnom čase?

  6. Koľko hodín pracovného dňa Vám zaberajú Vaše pracovné povinnosti?

  7. Čo od dobrovoľníckej práce očakávate? Ako si ju predstavujete?

  8. Čoho sa pri dobrovoľníckej práci obávate?

  9. Koľko hodín týždenne ste ochotní venovať dobrovoľnej práci?

  10. O aké druhy dobrovoľnej práce máte záujem?

  a) spoločnosť pri lôžku chorého (rozhovory, modlitba, tichá prítomnosť)
  b) sprevádzanie pacientov na invalidných vozíkoch po dvore
  c) služba na vrátnici
  d) starostlivosť o záhradu a kvety
  e) modlitbové stretnutia a adorácie
  f) organizovanie akcií (koncerty, stretnutia a pod.)
  g) pomoc v kancelárii s administratívou
  h) udržiavanie informačných násteniek
  i) príprava kultúrneho programu
  j) hudobné vystúpenie
  k) získavanie finančných prostriedkov pre hospic
  l) tvorba propagačných materiálov
  m) ďalšia pomoc podľa uváženia

  11. Môžete nám napísať, prečo ste sa rozhodli pracovať ako dobrovoľník v oblasti,
  oblastiach, ktoré ste uviedli?

  12. Aké sú podľa Vás Vaše silné stránky?

  13. Čo si myslíte, aké sú Vaše slabé stránky?

  Ak ste sa rozhodli navštevovať chorých a sprevádzať
  umierajúcich:


  14. Ako by ste charakterizovali dobrého poslucháča?

  15. Kedy a s akými osobami sa Vám ťažko komunikuje?

  16. Čo Vám pomáha vyrovnávať sa s ťažkými situáciami vo Vašom živote?

  17. Čo pre Vás znamená smrť?

  18. Máte nejakú osobnú skúsenosť so smrťou a umieraním?

  19. Zomrel niekto z Vašich blízkych v období posledného roka (prípadne v období 2-3 rokov)?
  Ak áno, cítite sa vyrovnaný/á s touto stratou?

  20. Aké máte poznatky o sprevádzaní onkologických, alebo inak dlhodobo chorých
  a umierajúcich?

  21. Máte skúsenosť so sprevádzaním, alebo opatrovaním ťažko chorého človeka?

  22. Ako by ste do jednej vety zhrnuli krédo, podľa ktorého sa riadite?

  23. Aký je Váš zdravotný stav? Trpíte vy alebo niekto z Vašich blízkych príbuzných
  a známych určitým dlhodobým fyzickým/psychickým ochorením?

  24. Chceli by ste niečo doplniť, prípadne nám niečo odkázať?

  Antispam kontrola.
  Pred odoslaním odkazu napíšte súčet.