Menu Zavrieť

Prijatie pacienta

Prijímaní sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom štádiu chronického, aktívne progredujúceho ochorenia, u ktorých sa predpokladá časovo obmedzené prežívanie.

Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára.

K prijatiu pacienta je potrebné doručiť vyplnenú žiadosť a vyjadrenie lekára.

Žiadosť o prijatie pacienta do hospicu si môžete stiahnuť tu

– vypĺňa pacient alebo príbuzní

Žiadosť o prijatie pacienta do mobilného hospicu (+ informovaný súhlas)
si môžete stiahnuť tu

Vyjadrenie lekára – indikácia k prijatiu

Pre prijatie pacienta je rozhodujúci zdravotný stav.

Financovanie poskytovaných služieb

Financovanie poskytovaných služieb v hospici je viaczdrojové – prostredníctvom úhrady zo zdravotných poisťovní, príspevku pacienta, prípadne rodinných príslušníkov 20 €/deň, zabezpečovaním sponzorstva od fyzických a právnických osôb.