Menu Zavrieť

Mobilný hospic

Je nový druh zdravotníckej starostlivosti, ktorá poskytuje v domácom prostredí pacienta, ktorý je nevyliečiteľne chorý a zomierajúci, komplexnú starostlivosť, s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života a jeho rodiny, zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu.

Úlohou hospicovej starostlivosti je:

 • zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti
 • poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
 • poskytovať pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a po jeho smrti v čase smútenia
 • neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
 • integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta

Podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti:

 • ukončenie diagnostiky a vyčerpanie možností príčinnej liečby ochorenia pacienta
 • túžba pacienta a jeho príbuzných byť v poslednom období života v domácom prostredí
 • zabezpečená prítomnosť blízkeho pri zomierajúcom

V čom spočíva hospicová starostlivosť konkrétne:

 • liečba bolesti a symptómov
 • podpora psychosociálnych a duchovných problémov
 • pomoc rodine zvládnuť starostlivosť o zomierajúceho
 • sprevádzanie zomierajúceho školenými dobrovoľníkmi

Čo nie sme schopní ponúknuť:

 • trvalú prítomnosť pri zomierajúcom
 • zdravotné úkony, ktoré vyžadujú nemocničnú starostlivosť

Na záver:

Mobilný hospic ako návštevná služba je ideálnom formou starostlivosti o chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok , že ich zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia sú pod kontrolou, pacient má rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná.

Autor článku: MUDr. Kristína Kroftová
Dátum vydania: 04.10.2006