Menu Zavrieť

Domáca hospicová starostlivosť

logo_mob_hospicMobilný hospic poskytuje domácu hospicovú starostlivosť, ktorá vychádza z priania nevyliečiteľne chorých ľudí stráviť koniec svojho života v domácom prostredí obklopený rodinou a blízkymi napriek nepriaznivému zdravotnému stavu. Jedným z najdôležitejších aspektov je zachovanie ľudskej dôstojnosti umierajúceho človeka. Hlavným predpokladom je fungujúce rodinné zázemie. Členovia rodiny a kolektív mobilného hospicu tvoria tím, v ktorej panuje vzájomná dôvera a pochopenie .

V rámci starostlivosti mobilného hospicu sú prijatí len tí chorí, u ktorých bola vyčerpaná kauzálna liečba a ďalšia liečba a starostlivosť je zameraná na zmiernenie ťažkostí, ktoré spôsobuje základné ochorenie, tíšenie bolesti a emocionálnu podporu chorého a jeho rodiny.

ruky

Domáca hospicová starostlivosť je poskytovaná na základe odporúčania praktického a odborného lekára .

Pacientovi je k dispozícii špecializovaný lekársko-ošetrovateľský tím. Telefonická konzultácia v prípade potreby je samozrejmosťou. Tím môže navštíviť pacienta kedykoľvek. V prípade zhoršenia zdravotného stavu možno pacienta umiestniť do Hospicu-domu pokoja a zmieri u Bernadetky , kam ho môžu sprevádzať rodinní príslušníci.