Menu Zavrieť

Podmienky prijatia

       Základné podmienky poskytovania starostlivosti v mobilnom hospici:

 • chorý človek sa slobodne rozhodol zostať v domácom prostredí a jeho blízki sa o neho chcú a môžu postarať
 • aspoň jedena osoba v rodine je pripravená prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú starostlivosť. Je schopný zaistiť podávanie liekov podľa rozpisu lekára.
 • chorý človek trpí nevyliečiteľnou chorobou v pokročilom štádiu ochorenia a potrebuje paliatívnu starostlivosť
 • chorý a jeho blízki súhlasia s paliatívnou starostlivosťou, ktorá je zameraná na zmiernenie utrpenia, liečbu bolesti a na tlmenie príznakov, ktoré ochorenie sprevádza
 • pacient súhlasí so starostlivosťou mobilného hospicu, umožní zdravotníkom vyšetrenie, ošetrenie
  a rešpektuje predpísanú liečbu
 • chorý býva v domácnosti na území mesta Nitra
 • k zabezpečeniu kontinuálnej liečby a predpisovaniu liekov je dôležitá funkčná spolupráca s praktickým a odborným lekárom
 • chorý a ošetrujúci súhlasia so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť MOBILNÝ HOSPIC na stiahnutie.

Žiadosť na mobilný hospic prijímame v Po-Pia v čase 8:00-14:00 hod. v priestoroch algeziologickej a paliatívnej ambulancie.

Prineste si:

 • výmenný lístok od všeobecného lekára
 • preukaz poistenca
 • poslednú súvisiacu zdravotnú dokumentáciu