Menu Zavrieť

Kontakt

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky
Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra

Hospic prevádzkuje: Diecézna charita Nitra

Telefón:
Ústredňa: 037/653 10 41
Koordinátor: 037/653 10 42
Lekár: 037/653 10 43
Fax: 037/ 653 10 13

Algeziologická ambulancia a mobilný hospic: 0905 315 175

E-mail:
Lekár: lekar@hospicnitra.sk
Hlavná sestra: hlavnasestra@hospicnitra.sk
Sociálny pracovník: soc.pracovnik@hospicnitra.sk

Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 5600 0000 0008 0762 0008

Mapa:

hospic-nitra-mapa

GPS-súradnice :
48°19’08.8″N 18°06’02.6″E

Lokalizácia: kruhový objazd pod Zoborom, z okruhu smer Zlaté Moravce – B. Bystrica,
asi po 100 – 150 m od okruhu odbočka z hlavnej cesty doprava pred čerpacou stanicou Slovnaft,
po ľavej strane miniete predajňu a servis Toyota a na konci ulice Vás víta Hospic Nitra.

MHD – Nitra spoje: z Autobusovej stanice sa presuňte k autobusovej zástavke pri Pivovare odkiaľ idú k Hospicu tieto autobusové spoje číslo: 1, 2, 10 na zástavku pod Zoborom ( Brezový hájik ) .