Seniorský veľtrh v Galerii Mlyny Nitra

nase.vyrobky1

Naše výrobky.

Dňa 1.10.2012 sa Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky  zúčastnil Seniorského veľtrhu v Mlynoch, ktorý zorganizovalo mesto Nitra. Na Seniorskom veľtrhu mali občania Nitry možnosť vidieť ručné práce, aktivity, výrobky a produkty starých mám a starých otcov, spojených s bohatým sprievodným kultúrno – spoločenským programom pri príležitosti Medzinárodného dňa starších.
Ide o Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 – „Mosty medzi generáciami“.
O 11:00, otvoril Seniorsky veľtrh primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc..Náš stánok mal stanovište č.17. Seniorsky veľtrh bol ukončený o 14:00 hodine hlasovaním o najkrajší stánok.