Hospic

Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi i jeho príbuzným vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku.  Zabezpečuje ju tím lekárov, sestier, sanitárov, ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci rešpektujúc právo každého človeka na dôstojnú smrť.

Kapacita hospicu je 15 lôžok, k dispozícii je sedem 1-lôžkových, dve 3-lôžkové a jedna 2-lôžková izba. Každá izba má vlastné sociálne príslušenstvo a priamy vstup na vonkajšiu terasu. Ubytovanie je možné poskytnúť aj príbuzným a blízkym pacienta, buď na prístelku alebo v samostatnej izbe. Pacienti a ich blízki majú možnosť využívať priestory spoločenskej miestnosti s knižnicou a krbom, priestory zimnej záhrady a kaplnky, taktiež môžu ísť na prechádzky do areálu hospicu v blízko brezového hájika.

Pacienti sú do hospicu prijímaní na vlastnú žiadosť a na základe odporúčania praktického alebo iného ošetrujúceho lekára. Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre má uzatvorenú zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami a môže prijímať klientov z územia celého Slovenska v prípade indikovanej diagnózy.

Základné myšlienky hospicu chorému garantujú, že:

  • nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami
  • v každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť
  • v posledných chvíľach života nezostane osamotený

Ciele nášho zariadenia:

  • poskytnúť chorému úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
  • zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho posledných chvíľ
  • zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť s prihliadnutím na individuálne sociálne, psychické a duchovné potreby, byť pomocou príbuzným a blízkym osobám pacienta
  • poskytovať podporný systém a vytvárať podmienky, aby pacient mohol žiť čo najaktívnejšie až do smrti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto zariadení je financované aj z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja.