Paliatívna ambulancia

Ambulancia paliatívnej starostlivosti a liečby chronickej bolesti je určená pre pacientov, ktorí potrebujú úľavu od chronickej bolesti akéhokoľvek pôvodu a liečbu symptómov pokročilého štádia ochorenia. Cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je starať sa o ťažko chorých pred prijatím do hospicu, alebo po návrate do domáceho prostredia, či o pacientov v terminálnom a predterminálnom štádiu, ktorí chcú a majú tú možnosť zostať vo svojom domove.
Ambulancia spolupracuje aj s mobilným hospicom a lekármi iných špecializácií.

Ambulancia sa nachádza v budove hospicu.

Objednávanie pacientov v pracovných dňoch Po-Pia v čase 8:00-14:00 hod.

Prijímanie nových pacientov na vyšetrenie:

Objednať sa môžete Po-Pia v čase 8:00-14:00 hod.

Prineste so sebou:

  • výmenný lístok od všeobecného lekára
  • preukaz poistenca
  • poslednú dokumentáciu súvisiacu s bolesťou