Domáca hospicová starostlivosť

Domáca hospicová starostlivosť je poskytovaná na základe odporúčania praktického a odborného lekára .

Pacientovi je k dispozícii špecializovaný lekársko-ošetrovateľský tím. Telefonická konzultácia v prípade potreby je samozrejmosťou.  V prípade zhoršenia zdravotného stavu možno pacienta umiestniť do Hospicu-domu pokoja a zmieri u Bernadetky, kam ho môžu sprevádzať rodinní príslušníci.

Úlohou hospicovej starostlivosti je:

 • zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti
 • poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných symptómov ochorenia
 • poskytovať pomoc príbuzným a blízkym osobám pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby a po jeho smrti v čase smútenia
 • neurýchľovať ani neodďaľovať smrť
 • integrovať psychologické a spirituálne aspekty starostlivosti o pacienta

Podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti:

 • túžba pacienta a jeho príbuzných byť v poslednom období života v domácom prostredí
 • ukončenie diagnostiky a vyčerpanie možností príčinnej liečby ochorenia pacienta a potreba paliatívnej starostlivosti
 • aspoň jedna osoba v rodine je pripravená prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú starostlivosť a zaistiť podávanie liekov podľa rozpisu lekára.
 • k zabezpečeniu kontinuálnej liečby a predpisovaniu liekov je dôležitá funkčná spolupráca s praktickým a odborným lekárom

V čom spočíva hospicová  starostlivosť konkrétne:

 • liečba bolesti a symptómov
 • podpora pri riešení psychosociálnych a duchovných problémov
 • pomoc rodine zvládnuť starostlivosť o zomierajúceho

Čo nie sme schopní poskynúť:

 • trvalú prítomnosť pri zomierajúcom
 • zdravotné úkony, ktoré vyžadujú nemocničnú starostlivosť

>>>> Žiadosť do mobilného hospicu na stiahnutie

Mobilný hospic ako návštevná služba je ideálnom formou starostlivosti o chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok , že ich zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia sú pod kontrolou, pacient má rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná.

Adresa: Chrenovská 22 B, 949 01 Nitra 

tel.: 0905 315 175

E-mail: mobilnyhospic@hospicnitra.sk

Podávanie informácií ohľadom poskytovania hospicovej starostlivosti:

pon – pia od 9.00 do 15.00