O nás

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre poskytuje zdravotnú starostlivosť, vykonávanú špecializovaným lekársko-ošetrovateľským tímom, s úctou k životu a s úctou k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti.  Bol založený a je prevádzkovaný Diecéznou charitou Nitra, slávnostne požehnaný a otvorený bol vo februári 2007. Je jediným kamenným hospicom v okrese Nitra.

Hospicová starostlivosť je určená pre pacientov v záverečnom štádiu ochorenia, teda v čase, keď ich ochorenie prestalo reagovať na kauzálnu (príčinnú) liečbu. Denný režim je iný ako v bežných zdravotníckych zariadeniach, plne sa prispôsobuje individuálnym potrebám a stavu pacientov. 

Starostlivosť o nevyliečiteľne chorého a zomierajúceho pacienta sa zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a bolesti, poskytovanie psychickej, sociálnej, emocionálnej a duchovnej podpory pacientovi i jeho príbuzným vo finálnom štádiu ochorenia, pri úmrtí a v období smútku.  Zabezpečuje ju tím lekárov, sestier, sanitárov, ale aj sociálny pracovník, duchovný a dobrovoľníci rešpektujúc právo každého človeka na dôstojnú smrť.

Výročné správy Diecéznej charity Nitra: >>> za rok 2022 >>> za rok 2021 >>> za rok 2020 >>> za rok 2019