Dotazník pre záujemcov o dobrovoľníctvo

v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Diecéznou charitou Nitra ktoré prevádzkuje Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky pre účely evidencie do dobrovoľníckeho programu hospicu. Súhlas je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.