Aktuality

Čo máme nové?

Ocenený dobrovoľník

pridal: hospicnitra | dátum: 31. 3. 2023 | kategória: Nezařazené

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života. Nitrianske centrum dobrovoľníctva ho v roku 2022 organizovalo už po dvanástykrát.

V kategórii dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti, vyhral dobrovoľník Adam, ktorý v našom hospici pomáha v Hospici už niekoľko rokov rôznymi spôsobmi. Získavaním finančných príspevkov, propagáciou, prácou na vrátnici, ktorá pomáha odbremeniť zdravotnícky personál ale tiež komunikáciou s príbuznými. Okrem toho vykonáva aj administratívnu činnosť a pracuje aj v Nocľahárni Diecéznej Charity v Nitre. Okrem nás pomáha aj v organizácii Pod krídlami Dominky ako šofér v rámci bezplatnej služby, ktorú toto združenie ponúka detským onkologickým pacientom.

Adam má 31 rokov a pracuje ako príslušník zložky integrovaného záchranného systému. K dobrovoľníctvu ho priviedol dobrý kamarát, ktorý mu navrhol, či to tiež nechce vyskúšať. Táto forma pomoci ho vtedy oslovila a trvá dodnes.

V prezidentskom paláci prijala 36 dobrovoľníkov nominovaných na ocenenie prezidetka Zuzana Čaputová a vyzdvihla ich prácu.

Hovorí, že dobrovoľníctvo ho naučilo bezodplatne sa podeliť o vlastný voľný čas a umožnilo mu spoznať veľa skvelých ľudí. Jeho pomoc si nesmierne vážime a v nene celej Diecéznej charity Nitra mu ďakujeme.