Aktuality

Čo máme nové?

Primátor odovzdal dar pre hospic

pridal: hospicnitra | dátum: 3. 4. 2023 | kategória:

V sobotu 1.4.2023 navštívil náš hospic primátor mesta Nitra Marek Hattas a vo svojom mene ako i v mene poslankýň a poslancov odovzdal riaditeľke hospicu MUDr. Leone Šóthovej finančný dar. Bola to posledná aktivita v rámci Maltézskeho punču – zbierky, ktorou nám pravidelne pomáha Maltézska pomoc Slovensko.

?Následne si p. primátor v sprievode pani riaditeľky, riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta a Tibora Ujlackého z nitriaskeho centa Maltézskej pomoci prezrel priestory hospicu. Označil ho ako jeden z najkrajších na Slovensku, a vyjadril obdiv a úctu pred prácou a službou zamestnancov a dobrovoľníkov starajúcich sa o pacientov končiacich svoju pozemskú púť v tomto zariadení.