Aktuality

Čo máme nové?

Projekt byť nablízku skvalitní život našim pacientom

pridal: hospicnitra | dátum: 1. 12. 2022 | kategória:

V rámci programu Nadácie EPH, oblasť podpory pre znevýhodnené skupiny “ Zo života 2022″ bol podporený aj náš Hospic. Názov projektu znel „Byť nablízku„., nadácia EPH nám poskytla finančný príspevok v hodnote 5000€ za ktorý sme nakúpili nevyhnutné pomôcky pre prácu s našimi klientami.

Jedná sa o sprchový matrac do sprchovacieho lôžka, špecializovaný zdravotnícky materiál – inkontinenčné podložky, plienky, obväzový materiál, podložka na presun pacienta. Rovnako sme zakúpili stoličky a mobilné kreslá, ktoré sú umiestnené v izbách pacientov a budú slúžiť pre návštevy a príbuzných pacientov.

Ďakujeme, že môžeme našim pacientom poskytovať ešte kvalitnejšiu starostlivosť v posledných dňoch života.