Kategorie archivů: Nezaradené

Pozvánka na konferenciu Hospic Nitra

Konferencia pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre
Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, V mene organizačného výboru si Vás dovoľujem pozvať
na Konferenciu pri príležitosti 10. výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v
Nitre. Súčasťou programu je sekcia lekárov a sekcia sestier, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov
a duchovnej služby. Pre úspešný priebeh a organizáciu konferencie si Vás dovoľujem poprosiť o
dodržanie uvedených termínov na prihlásenie k aktívnej alebo pasívnej účasti a odoslanie abstraktov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami,

Nitriansky samosprávny kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2016 dotáciu vo výške 40 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2015 dotáciu vo výške 25 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja poskytol hospicu v Nitre v roku 2014 dotáciu vo výške 29 000,- Eur. Dotácia bola použitá na prevádzkové náklady hospicu.
 

Žovicová&Žovic

 
 
Patentová, známková a právna kancelária Žovicová&Žovic nám darovala polohovateľnú posteľ s infúznym stojanom spolu s nočným stolíkom, pulzný oximeter, odsávačku, ako aj PC (počítač s monitorom, klávesnicu a myš) a zaplatila náklady spojené so školením bazálnej stimulácie v Olomouci pre dve zamestnankyne hospicu

« Starší příspěvky